Om Aalborg Firmaidræt

       

Lidt om Aalborg Firmaidræt (AAFI)

AAFI blev stiftet d. 18. februar 1948 og har til formål gennem arbejdspladsen og familie
at stimulere interessen for idræt, motion og samvær. 

Foreningen optager personer fra alle firmaidrætsklubber hjemmehørende i Aalborg kommune og omegn samt disses familier. Aalborg Firmaidræt har i dag ca. 1200 aktive medlemmer.

AAFI er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund.

 

  AALBORG FIRMAIDRÆT
- en forening for alle -
både enkeltmedlemmer og firmaklubber