Bestyrelse

Verner Sørensen

Formand

Email: verner@aalborgfirmaidraet.dk
Telefon: 20228622

Peter Dorf Kristensen

Næstformand

Email: peterdorf@hotmail.com
Telefon: 22389089

Peter Holm

Sekretær

Email: linepeter@home2.gvdnet.dk
Telefon: 29924560

Per Christensen

Bestyrelsesmedlem

Email: pgchristensen@webspeed.dk
Telefon: 40379810

Lilli Petersen

Bestyrelsesmedlem

Email: lillipetersen2008@gmail.com
Telefon: 20967559

Hanne Andersen

Forretningsfører

Email: info@aalborgfirmaidraet.dk
Telefon: 98 190522

Aktivitetsudvalg

Kristian Larsen

Aalborg Curling Klub

Email: mail@aalborg-curling.dk
Telefon: 9834 1033 / 2330 1033

Kurt Kristensen

Bowling formand

Email: kristensen.kurt@gmail.com
Telefon: 51921582

Henning Frederiksen

Go-kart formand

Email: henningkf@stofanet.dk
Telefon: 40784353

Kent Ramlow Sørensen

Fodbold formand

Email: kent_ramlow@stofanet.dk
Telefon: 20623070

Peter Dorf Kristensen

Billard formand

Email: peterdorf@hotmail.com
Telefon: 22389089

Peter Jensen

Bordtennis formand

Email: jytteogpetermagnus@@hotmail.com
Telefon: 29784118

John Andersen

Skyde formand

Email: john@ullavej.dk
Telefon: 40891440

Lis Larsen

Bike & Run ansvarlig

Email: mumi@stofanet.dk
Telefon: 5059 8852