Turneringsregler - Skydning

TURNERINGSREGLER FOR RIFFELSKYDNING 15/50 m.

§ 1 stk. 1: DELTAGERBERETTIGELSE.
Til deltagelse i turneringer og stævner er berettiget enhver klub, der har sit medlemskab til Aalborg Firmaidræt i orden, og som betaler de til hver turnering eller stævne fastsatte startgebyrer m.v.

stk. 2: I henhold til Aalborg Firmaidræt love § 14 stk. 6 angående mixede hold/par, skal klubberne altid danne egne hold/par, før man udnytter muligheden for at mixe med andre klubber/enkeltmedlemmer.

stk. 3: Ved udeblivelse uden afbud til Aalborgmesterskaberne samt til kreds- og landsstævner idømmes en bøde på kr. 150,- + eventuelle transportudgifter.

stk. 4: Nye skytter har maksimalt 3 prøveskydninger. Derefter skal der betales startgebyr.

stk. 5: I forbindelse med Aalborg Firmaidræts skydninger, Aalborgmesterskaber, kreds-, landsdels- samt DM-stævner er turnerings- og sikkerhedsreglerne nyeste udgave af Dansk Firmaidrætsforbunds generelle bestemmelser og sikkerhedsbestemmelser for 15/50 m. riffel
gældende.  

TURNERINGSREGLER FOR PISTOLSKYDNING 15/25 M.

§ 1 stk. 1: DELTAGERBERETTIGELSE.
Til deltagelse i turneringer og stævner er berettiget enhver klub, der har sit medlemskab til Aalborg Firmaidræt i orden, og som betaler de til hver turnering eller stævne fastsatte startgebyrer m.v.

stk. 2: I henhold til Aalborg Firmaidræts love § 14 stk. 6 angående mixede hold/par, skal klubberne altid danne egne hold/par, før man udnytter muligheden for at mixe med andre klubber/enkeltmedlemmer.

stk. 3. Ved Aalborg Firmaidræts skydninger er alle, der inden udløbet af sæsonen er fyldt 18 år og fysisk er i stand til på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde at håndtere en pistol, deltagerberettiget.

stk. 4: Ved udeblivelse uden afbud til Aalborgmesterskaberne samt til kreds- og landsstævner idømmes en bøde på kr. 150,- + eventuelle transportudgifter.

stk. 5: Nye skytter har maksimalt 3 prøveskydninger. Derefter skal der betales startgebyr.

stk. 6: I forbindelse med Aalborg Firmaidræts skydninger, Aalborgmesterskaber, kreds-, landsdels- samt DM-stævner er turnerings- og sikkerhedsreglerne nyeste udgave af Dansk Firmaidrætsforbunds generelle bestemmelser og sikkerhedsbestemmelser for 15/25 m. pistol gældende.  

RETNINGSLINIER FOR ELEKTRONSKYTTER.

Pkt. 1 stk. 1: RETTIGHEDER OG PLIGTER.
Som medlem af Aalborg Firmasport har elektronskytternes klub de samme rettigheder og pligter som øvrige tilknyttede klubber i foreningen.

stk. 2: Elektronskytternes klub er underlagt de samme bestemmelser som til enhver tid er gældende for øvrige medlemsklubber – herunder afgørelser og beslutninger truffet i skydeud-valget eller i bestyrelsen for Aalborg Firmasport.

Pkt. 2 stk. 1: TILFORDNET.
Elektronskytternes klub kan (hvis ønskes) få en tilforordnet repræsentant i skydeudvalget. Det betyder, at klubben har møderet i udvalget, når egne aktivitetsforhold er på dagsordenen. Et ønske herom skal fremsendes til skydeudvalget.

Pkt. 3 stk. 1: AKTIVITETSTIMER.
De aftalte aktivitetstimer er p.t. placeret således:
Klubben har 3 faste baner hver torsdag i tidsrummet kl. 18.00-21.00 i skydeafdelingens faste åbningstider.

Pkt. 4 stk. 1: EKSTRA TIDER.
Skal der være skydning udenfor ovennævnte tildelte timer, eller stævner på lørdage/ søndage, kan dette ske efter forudgående aftale med skydeudvalget. Der skal påregnes ekstra betaling for rengøring af lokaler.

Pkt. 5 stk. 1: GEBYR OG PRISER FOR ALLE.
Skydning og startgebyr samt skiver og hagl udgør p.t.:
Skydning: 30,00 kr. pr. skydning -  for elektronskytter - kr. 20.00  
Skydning u/14 år: 130,00 kr. halvårligt
Skydning o/14 år: 185,00 kr. halvårligt
Postskydning 10,00 kr. pr. skydning

Pkt. 5 stk. 1: NØGLER.
Der vil ikke kunne udleveres fast nøgle til elektronskytternes klub, da dette kræver, at man er udvalgsmedlem (ansvarlig i lov- og forsikringsmæssig forstand).

Dennis Olesen
Formand Skydeudvalget