Spille- og turneringsregler

§ 1 stk. 1: Nedennævnte turneringsregler er gældende for klubber, som deltager i Aalborg Firmasports turneringer i billard.

§ 2 stk. 1: Der spilles på 1/1 match-borde.

§ 3 stk. 1: RÆKKEINDDELING VED DFIF's STÆVNER FOR INDIVIDUELLE SPILLERE:

 

Elite Gennemsnit over 28 800 point
M Gennemsnit fra 18-28 600 point
A Gennemsnit fra 12-18 400 point
B Gennemsnit fra 8-12 300 point
C Gennemsnit fra 5-8 200 point
D Gennemsnit fra 3-5 100 point
E Gennemsnit fra  0-3  70 point


   
§ 4 stk. 1: HOLDINDDELING.
Hvert hold består af 3 spillere og 2 reserver, der gerne må være mixede eller rene dame- eller herrehold. Forinden en turnering begynder, skal der afleveres et holdkort til turneringslederen, og spillerne skal deltage i samme rækkefølge under hele turneringen.

 


§ 5 stk. 1: DISTANCER FOR HOLD VED DFIF's STÆVNER.

M-hold (holdgennemsnit 54 og derover)
1 mand - 500 point
2 mand - 500 point
3 mand - 500 point

A-hold (holdgennemsnit 36 til 54)
1 mand - 300 point
2 mand - 300 point
3 mand - 300 point

B-hold (holdgennemsnit 24 til 36)
1 mand - 250 point
2 mand - 250 point
3 mand - 250 point

C-hold (holdgennemsnit 15 til 24)
1 mand - 200 point
2 mand - 200 point
3 mand - 200 point

D-hold (holdgennemsnit 9 til 15)
1 mand - 100 point
2 mand - 100 point
3 mand - 100 point

E-hold (holdgennemsnit indtil 9)
1 mand - 70 point
2 mand - 70 point
3 mand - 70 point

stk. 2: Holdsammensætningen skal være således:

 

3. mand møder 3. mand
2. mand møder 2. mand
1. mand møder 1. mand

 


§ 6 stk. 1: SPILLEREGLER.
Der spilles efter de til enhver tid gældende regler for Dansk Billard Union (DDBU).


§ 7 stk. 1: DELTAGERBERETTIGELSE.
Nyt stk. 1: Nye spillere, der ikke har et gennemsnit, enten fra en anden sammenslutning eller en anden billardklub, skal spille 4 gennemsnitskampe á 30 indgange, inden de kan deltage i AAFS's turneringer. 

stk. 2: En spiller må gerne benyttes som reserve på andre hold, end det han/hun er tilmeldt på.

stk. 3: Deltagerberettiget er alle der er fyldt 12 år.§ 8 stk. 1: MØDEPLIGT.
Turneringsudvalget kræver ikke mødepligt af reserver - men der skal møde mindst 2 spillere fra et hold - ved kampens begyndelse.

stk. 2: En spiller må, såfremt andet ikke er aftalt i god tid i forvejen, højest komme 10 min. for sent efter de i programmet fastsatte tidspunkter. Møder spilleren senere end 10 min. efter anses kampen for tabt, med mindre modstanderen vil spille kampen.

stk. 3: I specielle tilfælde kan en holdkamp påbegyndes, selvom hele holdet ikke er mødt til den fastsatte tid. Holdet skal dog være fuldtalligt senest 1 time efter den i turneringsplanen fastsatte tid, og der SKAL være truffet forudgående aftale med Aalborg Firmasports billardudvalg - turneringslederen - herom.


§ 9 stk. 1: LISTEFØRING.
Holdlederen vil inden kampens start få udleveret en distanceliste, som udfyldes under kampen af skriveren. Liste afleveres umiddelbart efter kampen til turneringslederen på stedet.
Husk fulde navn og firmaklub (med BLOKBOGSTAVER) og evt. licens nr.


§ 10 stk. 1: OPFØRSEL.
En spiller, der har afsluttet sin serie, skal fjerne sig fra billardet, mens hans modstander støder.

stk. 2: Omkring billardet må kun de i spillet implicerede opholde sig. Alle andre henvises til galleriet. Ingen må under spillet give råd eller komme med tilråb, der kan forstyrre spilleren.

stk. 3: Keglerejserens afgørelse er indiskutabel.


stk. 4: Udvalgets henstilling skal efterkommes, ligesom alle spillere har pligt til at rette sig efter billardsalonens reglement og henstillinger.

stk. 5: Dårlig opførsel samt synlig beruselse vil medføre udvisning fra lokalerne.

stk. 6: Oprydning i billardlokalet efter hver spilleaften er påbudt.


§ 11 stk. 1: UDSÆTTELSE - GÆLDER ALLE TURNERINGER INDENFOR AAFS.
Kampe kan ikke udsættes, og ved meldt afbud tabes point for den/de kampe, der er meldt afbud til. Ved holdturnering mistes point for manglende spiller ved afbud. Bliver en spiller væk, bliver han/hun erklæret for taber, og hans/hendes klub bliver i henhold til Aalborg Firmasports love idømt følgende:

Første gang: 100,- kr. i bøde
Anden gang: Udelukkelse fra nuværende og næste sæsons turneringer.

Afbud skal meldes senest kl. 12.00 samme dag, som kampen skal spilles. Acceptable grunde for afbud vil være arbejde eller sygdom.

stk. 2: Udmelding (framelding fra løbende turnering eller gentagne afbud) vil medføre udelukkelse fra nuværende og næste sæsons turneringer. Acceptable grunde for udmelding/framelding vil kun være arbejde eller længerevarende sygdom.

stk. 3: Dog kan kampene spilles forud - såfremt der er tid og plads. Samtlige ændringer i forhold til turneringsplanen skal meddeles AAFS's billardudvalg.


§ 12 stk. 1: Spillerne skal indbyrdes aftale keglerejsning/dommer og listefører og skal hjælpe i efterfølgende kampe.

stk. 2: Når en spiller har afviklet en kamp, skal han/hun automatisk være keglerejser/listefører i efterfølgende kampe.§ 13 stk. 1: SÆRLIG.
Hvor turneringsreglementet intet specielt foreskriver, har turneringslederen bemyndigelse til at anvende og henholde sig til de af Dansk Billard Union og DFIF's til enhver tid fastsatte turneringsregler.

Peter Dorf Kristensen
Billard formand